Atsama dóro mɨ dré

Adrúpi mà dré lèle tò nɨ, mà tà mɨ́ dré afɨ afɨ dóro,  àmàkɨ síte wébé Lògòti àdhya kòndɨ lé dhɨ. Nyànomvá dhɨ, mɨ́ kàdré ámɨ no ngóró mɨ mɨ́ bhàna dhɨ tɨ́nɨ. Lána dhɨ, mɨ́ nɨ tà dóro bǐ dhɨ kɨ kisú á mɨ ledé ngóró: Lògò-lärí, Lògò-longó, pɨ́dhɨ́gó, Gìká nɨ Kúlí «Tà Ru Yìzo Tɨ́dhɨ́ ro dhɨ ɨ́be, ɨ̀ndɨ̀ tà bǐ àruka ɨ́be

Mɨ́ dré kɨtswázó tà nda nìle bǐ site àmakya kòndɨ na dhɨ, mɨ́ kòfɨ kònwa.

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.