úkù Lògòt àdhya

Téléchargements: 

Mɨ́ nɨ búkù Lògoòti àdhya nɨ kisú kònwa láti lyǎ àdhya 'à

 

Bible logoti.jpg